Een ander Paasfeest

Moeten wij ook veranderen?

Welke Blijde Boodschap?

Uitsluiting of inclusie?

De Geneesheer

Exorcisme

Vissers van mensen

Eretitels

Waarom mirre ?

Een nieuw samengesteld gezin?

Maria, de incarnatie van de nederigheid

Van Babylon naar Betanië

Twee neven

Slapend of niet ?

1925-2023