ONTHAALMEDEWERKER(STER) gezocht

Het onthaalteam zoekt vrijwilligers die, op korte termijn, willen meewerken aan het open houden van de Sint-Joriskerk.

Iedere zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur. Minimum engagement: 1x zaterdag per maand, 2 uur.

Geïntereseerd? Maak een afspraak telefonisch

Maurice Rubbens 0473.56.45.33 of per mail rubbens.peeters@skynet.be

KOSTER gezocht

Aanwezig iedere zondagvoormiddag voor eucharistie om 11.15u.

Aanwezig zaterdagvoormiddag telkens bij huwelijk of bij uitvaart.

Aanwezig vrijdagvoormiddag  1x per maand , beheer sacristie in samenspraak met Kerkraad.

De kandidaat moet behoren tot de christelijke gemeenschap.

–    vertrouwd zijn met liturgische handelingen is een plus.

–   elementaire kennis van het Nederlands is gewenst.<br>

De kandidaat wordt opgeleid en enkele maanden begeleid. Contractuele overeenkomst en bezoldiging zijn bespreekbaar.

Geïntereseerd? Maak een afspraak telefonisch

Maurice Rubbens 0473.56.45.33 of per mail secretariaat@sintjorisparochie.be

PASTORAAL CONTACTPERSOON gezocht m/v

Deeltijds  :  2 of 3  x ½ dag  per week

Taken :

 • Aanspreekpersoon voor al wie pastoraal betrokken is.  
 • Secretariaat van het parochie team : agenda , verslagen , opvolging.
 • Coördinerende zorg voor uitvoerende taken rond doopsels , huwelijken en uitvaarten.
 • Contactpersoon voor alle bisschoppelijke diensten en kerkraad.
 • Voorbereidende redactie van info publicaties , flyers ,e.a.
 • Wekelijks samenstellen van parochie nieuws voor Kerk & Leven, Stadskern Antwerpen.
 • Beheer van de website met agenda in samenspraak met webmaster.

Wij verwachten :

 • Zelfstandig  werk , punctueel en discreet.
 • Sociale ingesteldheid , zonder vooroordelen.
 • Uitnodigend tot gesprek.
 • Vaardigheden aan  telefoon en met PC.
 • Ervaring met Microsoft Office.  
 • Delen in de waarden van onze geloofsgemeenschap.
 • Een teamspeler met een hart voor onze Sint-Joris parochie.

Statuut en modaliteiten van overeenkomst zijn bespreekbaar.

Uw interesse graag bespreken met Maurice Rubbens , kan ook schriftelijk per mail of briefpost.

Mail : rubbens.peeters@skynet.be          

Telefonisch  : 0473.56.45.33

Adres : Parochieteam  Sint-Joris t.a.v. Maurice Rubbens    Mechelseplein , 24    2000 Antwerpen