Trefpunt Solidariteit-pastoraal

Parochie Sociaal biedt een luisterend oor en kleinschalige financiële en materiële hulp voor gezinnen in precaire situaties. Deze gezinnen zijn vooral afkomstig uit crisisgebieden binnen Europa en net daarbuiten en vertoeven hier al vele jaren.

Elke maandagvoormiddag onthalen vrijwilligers in de pastorie van de Sint-Joris tientallen hulpzoekers.

Voor wie?

Ook in de 21ste eeuw worden mensenrechten in sommige delen van Europa en net daarbuiten geschonden. Inwoners worden onderdrukt, uitgebuit en/of vervolgd omwille van hun cultuur en hun geloofsovertuigingen.

Talrijke vaders en vooral moeders blijven in Antwerpen omdat de kinderen hier geboren zijn, naar school gaan en goed geïntegreerd zijn. Maar het blijft voor hen een haast onoverkomelijke taak het dagelijks leven zonder inkomen te beredderen.

Continuïteit en voortzetting van ons project is dan ook onze missie!

Wat doen we?

Bij Parochie sociaal  beschouwen we het als onze belangrijkste opdracht een stukje waardigheid aan mensen terug te geven die alles kwijt zijn.

Armoede en uitsluiting leiden tot een mensonwaardig leven. Daarom luisteren we elke maandag– en vrijdagochtend in de pastorij van Sint-Joris naar elk uniek verhaal.

Dit doen we vanuit de ’presentiemethode’: een praktijk waarbij de zorggever zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt. Maar we doen meer: waar nodig en mogelijk steunen we ’onze mensen’ in beperkte mate materieel. 

Wij beheren ongeveer 200 dossiers. Elk van deze dossiers kent een dramatisch levensverhaal. 

Een financieel steuntje

Door het parochiale hulpfonds van Sint-Joris en het sociale project van de St.-Paulus-parochie kunnen wij ook financieel bijspringen als onze gezinnen de eindjes écht niet meer aan elkaar kunnen knopen. Luiers, babymelk of medicatie zijn voor deze mensen vaak onoverkomelijke uitgaven. Maar ook voor schoolrekeningen of –uitstappen, kleding en schoenen steunen we onze gezinnen waar de nood het hoogst is.

Doorverwijzing

Naast onthaal proberen we de gezinnen ook wegwijs te maken in het circuit van hulpverlening. Zo verwijzen we hen vaak door naar andere hulporganisaties zoals Onthaal St. Antonius, Dokters van de wereld, De Kraamvogel, Teledienst etc. Met tientallen organisaties in het Antwerpse werken wij nauw samen.

Vrijwilligers

Parochie sociaal bestaat inmiddels al enkele jaren en is sinds 2015 onder de hoede gekomen van De Loodsen vzw. Het project wordt gedragen door een team enthousiaste vrijwilligers. In dit project staan vrijwilligers stevig in hun schoenen terwijl ze een stuk op weg gaan met deze gezinnen. Vanuit presentie benaderen we eenieder vrij van oordeel in alle omstandigheden van hun leven. In hoop en wanhoop bij mensen blijven en meeleven is onze missie. Regelmatig zijn er overlegmomenten met vrijwilligers en medewerkers waarbij ervaringen gedeeld worden en dieper in kan worden gegaan op specifieke hulpvragen van de gezinnen.

Toekomst

Sociale uitsluiting van kwetsbare groepen blijft een grote uitdaging in onze huidige maatschappij. Daar willen we bij Parochie sociaal tegen blijven strijden in de toekomst.

Continuïteit en voortzetting van ons project is dan ook onze missie!

U bent hartelijk uitgenodigd om ons tijdens de openingsmomenten te bezoeken. Wij geven graag elke gewenste informatie over de bestemming van uw gift.

Contactgegevens

Parochie Sociaal
Pastorij Sint-Joris
Mechelseplein 24
2000 Antwerpen

Secretariaat Pastorij
03/233.81.24

Wilt u dit project steunen?
Dat kan via het rekeningnummer:
 
IBAN BE83 0017 5087 0915

Op naam van Parochie sociaal/De Loodsen

 

Wie graag een fiscaal attest ontvangt,
kan overschrijven op rekeningnummer:

IBAN BE80 7765 9023 3377

van
Caritas Hulpbetoon vzw
met melding ‘project  8395 ’