De functies van de Heilige Geest

De functies van de Heilige Geest

Op Pinksteren gaan alle lezingen over de Heilige Geest. De eerste lezing beschrijft het moment waarop de Heilige Geest neerdaalt op de apostelen tijdens het Pinksterfeest, zoals beloofd door Jezus. Dit wordt vaak gezien als het begin van de christelijke kerk en wordt geassocieerd met de uitstorting van de Heilige Geest op de gelovigen. Bij de evangelist Johannes (Joh 20, 19-23) gebeurt het neerdalen van de Heilige Geest op een andere manier: Jezus ademt op hen en zegt: “Ontvang de Heilige Geest”.

Hoe dan ook, wat is het belang van de Heilige Geest? In Joh 15, 26-27 wordt de Heilige Geest “de Helper” en “de Geest der waarheid” genoemd. De Heilige Geest wordt er beschreven als de Trooster die door Jezus naar de discipelen wordt gestuurd om hen te onderwijzen en hen in alle waarheid te leiden. Deze passage herinnert ons eraan dat de Heilige Geest een essentiële rol speelt in ons geestelijk leven: Hij leidt, troost en geeft ons kracht en inspiratie. Jezus is sinds Hemelvaart weg op aarde; Jezus bidt dat God ons “bewaart voor het kwaad” (Joh 17, 15), ongetwijfeld door toedoen van de Heilige Geest.

Jezus moedigt zijn discipelen aan om te getuigen van wat ze hebben gezien en gehoord. Dit getuigenis is cruciaal voor de verspreiding van het evangelie en het brengen van mensen tot geloof. Als gelovigen worden we ook aangemoedigd om onze ervaringen met God te delen en anderen uit te nodigen om Jezus te leren kennen. Jezus bidt voor zijn discipelen en vraagt ​​hij God om hen te beschermen tegen de invloed van de wereld. Deze verzen herinneren ons eraan dat hoewel we in de wereld zijn, we niet van de wereld zijn. God beschermt ons en geeft ons kracht om standvastig te blijven in ons geloof te midden van uitdagingen en verleidingen. Jezus bidt tenslotte voor eenheid onder zijn volgelingen. Hij verlangt naar eenheid zoals die tussen Hem en de Vader, zodat de wereld zal weten dat de Vader Hem heeft gezonden. Dit benadrukt het belang van eenheid en liefde onder gelovigen, omdat het een krachtig getuigenis is van Gods liefde voor de wereld.

(B.N.)