Wanneer de nood het hoogst is, …

Wanneer de nood het hoogst is, is de redding nabij

De eerste lezing en de evangelielezing  gaan over lijden, vertrouwen en Gods aanwezigheid in moeilijke tijden. Job ervaart diepe pijn en lijden, maar God herinnert hem eraan dat Hij de schepper is en dat er grenzen zijn aan het lijden. In het boek Job bevindt Job zich in een diepe crisis. Hij heeft alles verloren: zijn gezin, zijn bezittingen en zijn gezondheid. Hij klaagt luid tegen God en vraagt waarom hij zoveel lijden moet doorstaan. God antwoordt Job vanuit een storm en spreekt over de schepping. Hij benadrukt dat Hij de aarde heeft geschapen en haar grenzen heeft vastgesteld. Dit herinnert Job eraan dat er een orde en beheersing is, zelfs in het lijden en verdriet dat hij doormaakt.

In Marcus zien we Jezus die de storm tot bedaren brengt en zijn discipelen aanspoort om te vertrouwen, zelfs te midden van chaos. In dit evangeliegedeelte bevindt Jezus zich met zijn discipelen op een boot op het meer van Galilea. Er steekt een hevige storm op, en de golven beuken tegen de boot. Jezus slaapt rustig, terwijl de discipelen in paniek zijn: ze bevinden zich, net zoals Job, in een crisissituatie.

Ze wekken Jezus en vragen Hem om hulp. Hij staat op, bestraft de wind en de golven, en brengt de rust terug. Hij vraagt de discipelen waarom ze zo weinig geloof hebben. Dit verhaal toont Jezus’ macht over de natuur en zijn vertrouwen in God. Hij gelooft rotsvast in de trouw van zijn discipelen, zelfs in tijden van angst en chaos. Het verband ligt in het feit dat God de eerste is die vertrouwt en liefheeft. Hij is er altijd, zelfs als we lijden. Zijn liefde blijft bestaan, en uiteindelijk zal alles worden geoordeeld in het licht van die liefde.

Kortom, beide passages benadrukken het belang van vertrouwen in God, zelfs wanneer we door moeilijke tijden gaan. Ze herinneren ons eraan dat Gods liefde altijd aanwezig is, van het begin tot het einde van ons leven.

Wanneer de nood het hoogst is, is de redding nabij of mogen wij zeggen “is de Redder nabij”? Na Goede Vrijdag kwam Pasen en na Hemelvaart kwam Pinksteren met de neerdaling van de Trooster en Helper. Na Hemelvaart bleven de apostelen enigszins verweesd achter; na de ervaring van Pinksteren staan ze in vuur en vlam, bruisend van enthousiasme…

B.N.