De Geneesheer

De Geneesheer

Vorige week zagen we dat Jezus demonen uitdreef; vandaag lijkt er geen sprake van demonen, Petrus’ schoonmoeder is gewoon ziek. In het Oude Testament (Ex 15, 26), vlak na de bevrijding uit Egypte, ontpopte God Zich ook als de “geneesheer” (YHWH Rapha) van het verloste volk van God. God is niet zomaar een dokter; Hij is de genezing zelve! God is niet alleen liefde  (1 Johannes 4, 8.16), maar ook genezing. In het Oude Testament, genas God door in het midden van het volk te komen wonen (Ex 25, 8). Destijds verbleef God in een soort Tent; in het Nieuwe Testament woont God in ons (zie Rom 5, 5), ons lichaam wordt “een tempel van de heilige Geest” (1 Kor 6, 19). Christenen zijn dus niet langer verbonden aan een bepaalde plek op aarde: “er komt een uur dat gij noch op die berg noch in Jeruzalem de Vader zult aanbidden” (Joh 4, 21).

Al deze verzen benadrukken de oude belofte van God aan de Israëlieten, op voorwaarde dat zij gehoorzaam zijn aan Zijn geboden en voorschriften. Als ze aandachtig luisteren naar Zijn stem, doen wat rechtvaardig is in Zijn ogen, Zijn geboden gehoorzamen en Zijn voorschriften naleven, zal God hen beschermen tegen ziekten en kwalen die Hij over Egypte bracht. Het is een uitnodiging tot gehoorzaamheid en vertrouwen in God als Degene die voorziet in bescherming en genezing voor Zijn volk.

Het is belangrijk te noteren dat deze eerste genezing van het evangelie volgens Marcus plaatsvindt in de huiselijke sfeer. Het is nog belangrijker om te letten op wat er gebeurt na de genezing: Petrus’ schoonmoeder begon onmiddellijk de Heer en Zijn apostelen te dienen; wanneer alle zieken toestromen, blijft Jezus in intiem contact met God de Vader en tenslotte wil Hij niet opgesloten blijven in dit huis. “Hij trok door heel Galilea”. Jezus had geen tijd om op Zijn lauweren te rusten. Er was nog te veel werk aan de winkel, er lag nog teveel brood op Zijn plank… Dit zou voor ons kunnen betekenen dat we onszelf niet mogen terugtrekken en opsluiten in ons huisje of kerkje.

Dat is eigenlijk de boodschap die we hadden gehoord tijdens Maria-Lichtmis: de oude Simeon zag in de 40 dagen oude baby Jezus het langverwachte heil voor Israël en de volkeren, alle volkeren, iedereen dus. Gezondheid, welzijn en bevrijding zijn nu eenmaal dingen die we allemaal nodig hebben.

(B.N.)