Exorcisme

Exorcisme

Vandaag horen we dat Jezus “een onreine geest” uitdrijft (in een synagoge nota bene). Jezus onderwees er met autoriteit. Zijn onderwijs was niet zoals dat van de Schriftgeleerden. Mensen waren verbaasd over de kracht en autoriteit in Zijn woorden. Dit herinnert ons eraan dat ware autoriteit niet alleen wordt verkregen door kennis, maar ook door integriteit, waarheid en een diep begrip van het onderwerp.

Het is opvallend dat de bezetene Jezus (h)erkent als “de heilige Gods”. Zelfs de demonen waren zich dus bewust van de goddelijke kracht die in Jezus aanwezig was. Dit laat zien dat het goddelijke en heilige niet verborgen is voor de geestelijke wereld. Jezus drijft de onreine geest uit met gezag. Dit toont Jezus’ autoriteit over bovennatuurlijke machten en Zijn vermogen om bevrijding te brengen aan degenen die gebonden zijn door duisternis. Mensen waren versteld van Jezus’ macht (vers 27-28). De reactie van mensen op Jezus was een mix van verbazing, verwondering en het erkennen van Zijn uitzonderlijke kracht. Het herinnert ons eraan dat wanneer we Gods macht en genade zien, het ons vaak met verwondering en bewondering vervult.

Hoe moeten we deze verhalen begrijpen in de moderne tijd? Bestaat exorcisme nog? Exorcisme is een rituele praktijk die wordt uitgevoerd om vermeende boze geesten, demonen of andere negatieve spirituele entiteiten uit een persoon, een plaats of zelfs een object te verdrijven. Deze praktijk is geworteld in verschillende religieuze en culturele overtuigingen en wordt vaak geassocieerd met religies zoals het christendom, islam, hindoeïsme en andere tradities. In het christendom, met name binnen de katholieke kerk, verwijst exorcisme naar het rituele gebed en de handelingen die worden uitgevoerd door een geestelijke, een priester genaamd een “exorcist”, om iemand die wordt geloofd bezeten te zijn door een demonische entiteit te bevrijden. Normaal gezien heeft ieder bisdom nog een exorcist in dienst, maar de katholieke Kerk is daar discreet over. Dit proces omvat specifieke gebeden, rituelen en liturgieën die bedoeld zijn om de vermeende demonische invloed te verdrijven. Het geloof in bezetenheid en exorcisme is een onderwerp van discussie en interpretatie binnen verschillende religieuze en wetenschappelijke kringen. Terwijl sommigen geloven in de realiteit van boze geesten en de noodzaak van exorcisme, zien anderen dit eerder als psychologische aandoeningen die kunnen worden verklaard en behandeld door middel van psychiatrische of medische hulp. Het uitvoeren van een exorcisme vereist gewoonlijk specifieke training, toestemming en begeleiding van religieuze autoriteiten.

In die zin is de evangelielezing van vandaag best interessant: exorcisme of therapie veronderstelt integriteit, authenticiteit, geduld, respect, empathie en vooral kennis en gezag (een beetje zoals in het geval van de vissers van vorige week).

(B.N.)