Vissers van mensen

Vissers van mensen

Wat bedoelde Jezus met dat bekende vers (Mc 1, 17):  “Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt”? Dit vers heeft uiteraard een symbolische betekenis. Door te verwijzen naar het vissen van mensen, gebruikte Jezus een metafoor die begrepen kon worden in de context van het werk van Simon en Andreas als vissers. Net zoals zij vissen vingen uit de zee, zou Jezus hen gebruiken om mensen te ‘vangen’ of te werven voor het Koninkrijk van God. Deze uitspraak impliceert dat Simon en Andreas, en later de andere discipelen (en wij dus ook), zouden worden opgeroepen om anderen tot het geloof in God te brengen, om mensen te leren over het evangelie van Jezus Christus en hen te helpen bij het volgen van zijn leer. Het idee is dat ze mensen zouden aantrekken, begeleiden en helpen om zich te bekeren en een relatie met God aan te gaan. Het concept van ‘vissers van mensen’ verwijst dus naar het actief zijn in het verkondigen van het geloof, het aantrekken van anderen tot de boodschap van Jezus en het helpen van mensen om spiritueel te groeien in hun relatie met God.

Welke vaardigheden dient een goede visser te hebben? Kennis van het gedrag van verschillende vissoorten en van de verschillende visgebieden, geduld, een goede uitrusting (hengels, aas, vislijnen, haken,…), observatie en aanpassing (alertheid, zoals we zo vaak hoorden in de Advent), respect van de natuur (zoals paus Franciscus voortdurend zegt), doorzettingsvermogen en leergierigheid,…

De visserij is enorm veranderd in vergelijking met de tijd van Jezus: bijvoorbeeld, elektrische puls visserij. De grote vraag die zich stelt voor ons is de volgende: moeten wij de vergelijking met de visserij doortrekken? Zou het evangeliseren nu ook elektronisch (lees: digitaal) moeten gebeuren? Zijn de social media het beste platform om te evangeliseren? Moet iedere kerk een website hebben?

Hoe zouden we effectief kunnen evangeliseren? Ons geloof moet authentiek zijn: onze woorden en daden moeten in overeenstemming zijn met ons geloof; ze moeten zelfs een voorbeeld zijn voor de medemensen. Eerst goed en respectvol luisteren naar de anderen; dan een goede relatie opbouwen in volle vertrouwen. De grootste uitdaging is de Blijde Boodschap aan te passen aan onze tijd. Last but not least, moeten we stevig in onze schoenen staan, voor het geval de andersgelovigen vragen hebben: “Weest altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u leeft. Maar verdedigt u met zachtmoedigheid en gepaste eerbied, en zorgt dat uw geweten zuiver is” (1 Pe 3, 15-16). Het allerbelangrijkste is uiteraard het tonen van liefde (zie 1 Kor 13, 13).

(B.N.)