De Uiteindelijke Vergelding

De uiteindelijke vergelding

Vorige week (of een vijftal verzen terug) werd Petrus nog opgehemeld door Jezus; nu wordt hij verguisd door dezelfde Jezus. Ja, hij had in Jezus dé Joodse Messias (h)erkend, maar meer dan waarschijnlijk zag hij daarin “een zegevierend koningschap” (Missaal). Petrus dacht meer dan waarschijnlijk aan een topfunctie als Eerste Minister van Koning Jezus. En Petrus was trouwens niet de enige apostel met een zekere ambitie: ook Jakobus en Johannes (en hun moeder) dachten aan eremedailles (Mc 10, 35-40; Mt 20, 20-23). Jezus ergerde Zich mateloos aan deze ingesteldheid. Zeker, Hij had een leider aangesteld, in casu Petrus, maar voor Hem was die leider een lijdende (met lange “ij”!) dienaar net zoals Hijzelf.

Die lijdensvoorspelling ging er niet in bij de leerlingen. Wij zouden het overigens ook niet begrepen hebben, toen niet en zelfs nu draait nog steeds veel, zo niet alles, rond geld en macht. In het Frans zegt men nog steeds: “l’argent est le nerf de la guerre”. In het Nederlands spreken we van “het slijk der aarde” om te zeggen dat het geld niets waard is in vergelijking met het spirituele goed en welzijn. Dat is precies de boodschap die Jezus steeds weer herhaalt: “Het eeuwige leven is niet te koop.” (Mt 16, 26 in de BGT). Heel de Bergrede draait rond dat kernthema: “Maar zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid: dan zal dat alles u erbij gegeven worden.” (Mt 6, 33). Hebzucht of materialisme, showvertoon en machtsgeilheid zijn de listen die de duivel altijd weer gebruikt (zie Mt 4, 1-11).

De evangelielezing ligt nog steeds even moeilijk en gevoelig als 2000 jaar geleden: de meeste mensen laten zich logischerwijze leiden door “menselijke overwegingen” (Mt 16, 23) en de meeste mensen zijn vandaag de dag totaal niet meer bezig met “wat God wil” (ibid.). Zelfverloochening, zelfopoffering, compleet altruïsme, godsdienstige devotie, martelaarschap voor het geloof,… zijn niet echt in de mode (om het zacht uit te drukken). De meeste mensen willen hier en nu “vergelding” in alle betekenissen van het woord: betaling, genoegdoening, loon, vergoeding, wraak(neming),… Jezus stelt de ultieme vergelding uit tot het Laatste Oordeel, tot Zijn Wederkomst.

(B.N.)