The Rock

The Rock

Na de gevleugelde, geïnspireerde geloofsbelijdenis van Petrus (als antwoord op de moeilijke ‘quizvraag’ van Jezus), lanceert Jezus Zijn mysterieuze woordspeling op de naam van Petrus (die eigenlijk Simon heette): “op deze steenrots zal Ik mijn Kerk bouwen” (Petrus = Petros in het Grieks; “petra” = rots in het Grieks). Dit vers is zo mysterieus dat er grosso modo 2 of zelfs 3 interpretaties mogelijk zijn. De katholieke interpretatie is simpel: de rots is Petrus, Petrus is de eerste paus van een lange lijst (paus Franciscus is nummer 266). Voor de protestanten duidt de rots eerder op de geloofsbelijdenis van Petrus (of zelfs het verlossingswerk van Jezus). Protestanten erkennen Petrus wel als de leider van de apostelen, maar volgens hen houdt het leiderschap op bij Petrus.

“The Rock” is niet alleen de bijnaam van de fors gebouwde Amerikaanse worstelaar/acteur Dwayne Johnson, maar ook de titel van een Amerikaanse actiefilm (1996), die zich afspeelt op Alcatraz, bijgenaamd “de rots”.

De auteur van de Eerste Petrusbrief (1 Pe 2, 4-6) bestempelt Jezus als de “levende steen”, de “hoeksteen” en noemt de gelovigen “levende stenen”. De auteur van de Brief aan de Efesiërs (Ef 2, 20-21) gebruikt ook bouwkundige termen: de apostelen vormen het fundament, terwijl Christus de “sluitsteen” is.

Het vers Mt 16, 18 heeft nog een ander mysterieus kantje: Jezus zegt dat Hij Zijn Kerk zal bouwen op de steenrots, maar de eerste kerk (een huiskerk dan nog) dateert van ongeveer 250 n. Chr. Het Griekse woord “ekklèsia” duidt op een bijeengeroepen vergadering en kan één lokale gemeenschap (gemeente) aanduiden of de hele Kerk of het kerkgebouw.

Anno 2023 stellen zich 2 vragen aan de kerkgangers: wie is Jezus en waarop is onze Kerk/kerk gebouwd? De antwoorden variëren van een brave mens uit de eerste eeuw van onze jaartelling tot God Zelf en van het strikte volgen van de katholieke hiërarchie (van de opvolger van Petrus “de rots”) tot een sterk innerlijk geloof in Jezus. Stof om over na te denken op het einde van de zomervakantie…

(B.N.)