Welke oogst?

Welke oogst?

Vandaag staan we stil bij dat bekende vers: “De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig” (Mt 9, 37). Volgens de heilige Johannes Chrysostomus (‘de gulden mond’ in het Grieks, 349-407) is de oogst gelijk aan (de schoonheid van) het evangelie. In de landbouw is de oogst het – bij voorkeur overvloedig – binnenhalen van al wat men gezaaid had. Nu weten we dat Jezus in Zijn tijd niet veel aanhangers had (naar schatting een 500-tal). Sinds de tijd van Jezus tot op heden zijn er slechts 1,5 % van de Joden die Jezus volgen (in Antwerpen, waarschijnlijk 0, 0 %). Naar mijn gevoel bedoelde Jezus met de “(grote) oogst” het grote aantal mensen dat op zoek is naar zingeving. Dat is vandaag niet anders: heel veel mensen zijn op zoek naar zingeving en shoppen vaak van de ene religie naar de andere, de ene al exotischer dan de andere.

Om de ‘Blijde Boodschap’ te verkondigen had Jezus mensen nodig om die tamelijk revolutionaire boodschap tot bij de mensen te brengen. Aan het Kruis was er slechts één apostel overgebleven, namelijk Johannes. Na de Verrijzenis moest Jezus Petrus opnieuw bemoedigen om z’n leidersrol op te nemen, wat Petrus effectief zou doen na Pinksteren. Desalniettemin moest Jezus er nog een soort 13de apostel bij roepen: Paulus. Paulus, die Jezus nooit had gekend tijdens Zijn aardse leven, zou de eerste worden om te schrijven over Jezus (rond het jaar ’50, dat wil zeggen zo’n 20 jaar na datum). Met zijn strijdvraag over de besnijdenis heeft Paulus het apostelconcilie op gang gebracht. Velen noemen Paulus – niet ten onrechte – de ware stichter van het christendom. Niemand weet of Jezus Zelf een nieuwe godsdienst wou oprichten, maar in ieder geval na de verwoesting van de Tempel van Jeruzalem in 70 n. Chr. zouden Jodendom en christendom heel snel verschillende, fel gescheiden, wegen gaan. Bovendien zou het nooit meer goed komen tussen die 2 godsdiensten.

Het zal voor iedereen duidelijk zijn dat we in 2023 meer dan ooit “arbeiders” nodig hebben om de Blijde Boodschap te verkondigen in een maatschappij waar vele ideeën van Jezus verworvenheden zijn geworden… Bijna 2000 jaar geleden zei Jezus dat “Het Koninkrijk der hemelen nabij [was]” (Mt 10, 7). “Je kunt er zo aan”, interpreteert Dr. Piet Penning de Vries SJ (1995). Helaas is de betere wereld die Jezus voor ogen had nog niet echt werkelijkheid geworden. Maar we moeten blijven werken aan de Weg…

(B.N.)