Dr.Jezus

Dr. Jezus

Matteüs zat op zijn geld, hij bleef bij de pakken (geld) zitten; Jezus gebiedt hem op te staan en Hem te volgen. Matteüs zet alles op het spel door Jezus te volgen, hij zou nooit meer kunnen terugkeren tot zijn lucratieve job (in tegenstelling tot de vissers die opnieuw zouden gaan vissen na de Kruisdood van Jezus). Matteüs mag zijn kunde inzetten om God echt te dienen. De wetgeleerden en Farizeeën waren meer bezig met uiterlijke schijn dan met ware godsdienstigheid.

Acht eeuwen vóór Christus had de “kleine” profeet Hosea al gepleit voor oprechte vroomheid en gewaarschuwd voor schijnvroomheid of hypocrisie die verdwijnt als de “morgennevel” of “dauw”. De hogepriesters van de Tempel in Jeruzalem leefden in de grootste weelde dankzij woekerwinsten op de “offergaven” en de “brandoffers”. De hele business zou Jezus woedend en zelfs agressief maken. Jezus verwijst rechtstreeks naar Hosea 6, 6: God wil liever vroomheid of barmhartigheid dan allerlei offers.

De evangelielezing eindigt vandaag met  opvallende verzen: “Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken”;  “Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars”. Petrus Chrysologus (380-450) interpreteert dit vers als volgt: “De Geneesheer komt de zieken opzoeken om kracht te geven aan hen die uitgeput zijn”. “Geneesheer” is een goddelijke titel: “Ik ben Jahwe, uw geneesheer” (Ex 15, 26). Letterlijk staat er in het Hebreeuws: “Ik ben de Heer, uw genezing”.

Zien wij heden ten dage God nog als een Geneesheer? De meesten onder ons gaan ongetwijfeld eerder naar de huisdokter in plaats van te bidden tot God als “geneesheer”. Bovendien waren alle ziekten in Bijbelse tijden boze geesten of zelfs straffen van God; tegenwoordig plakt men een mooie naam op iedere ziekte, aandoening, stoornis of syndroom. En als de huisdokter een ziektebeeld niet kan verklaren, dan is het magische sleutelwoord: stress. Ongelooflijk, maar waar: Jezus speelt hier op in. “Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken”. Heel opmerkelijk is dat vooral huisartsen (geneesheren) heel vatbaar zijn voor een burn-out (in Nederland spreekt men van ruim 40%!). De wetenschap en de geneeskunde maken grote vooruitgang, maar de zielerust (zie Mt 11, 29) is ver te zoeken…

(BN)