Welke Blijde Boodschap?

Welke Blijde Boodschap?

De evangelielezing brengt in 4 verzen 2 belangrijke stukjes van het Nieuwe Testament: de beproeving van Jezus in de woestijn en het eerste verkondigingswerk van Jezus in Galilea.

De evangelist Marcus gaat niet dieper in op welke beproevingen in de woestijn Jezus heeft doorstaan, maar we kunnen aankloppen bij de evangelist Mattheüs (Mt 4, 1-11): vertaald naar de dag van vandaag, moeten we weerstand bieden tegen de verleidingen van een materialistische wereld, opletten voor de ijdelheid van nutteloos showvertoon (of statussymbolen) en ons hoeden voor iedere vorm van machtsmisbruik.

Wat zou Jezus nu precies bedoeld hebben met de term “Blijde Boodschap”? Het is dé vertaling van het Griekse woord “Evangelie”, de evangelist Marcus laat het woord al vallen in het eerste vers van zijn Evangelie en het is dé essentie van het christelijke geloof (daarom staan we recht voor de Evangelielezing). Eerst en vooral moeten we tot inkeer komen (ons bekeren). Daarom lezen we deze passage op de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Het eerste deel van het vers Mc 1, 15 creëert een enorme verwachting: “De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij”. De tijdgenoten van Jezus zaten al zo lang te wachten op een cruciaal moment in de geschiedenis, waarop Gods plan van verlossing en de vervulling van Zijn koninkrijk op aarde plaatsvindt. God gaat eindelijk ingrijpen en Zijn koninkrijk laten aanbreken. Gods heerschappij, liefde, gerechtigheid en genade gaan eindelijk doorbreken. Bijna alle Joden moeten gedacht hebben dat God hen eindelijk ging verlossen van die heidense en duivelse Romeinen. Niets was echter minder waar: Jezus zou geenszins het zwaard opnemen om in opstand te komen tegen de Romeinen. God stuurt de langverwachte Messias en Jezus belichaamt als het ware dat Koninkrijk van God. Jezus nodigt mensen uit om hun harten en gedachten te veranderen (tot inkeer komen), te geloven in de boodschap van redding en genade die Hij brengt en vooral om Zijn voorbeeld te volgen zodat het Koninkrijk van God zich manifesteert in vele harten. Jezus lanceerde één grote uitnodiging om Gods liefdevolle genade-aanbod te omarmen, vergeving te ontvangen en actief deel te worden van Gods koninkrijk door geloof en toewijding.

De Blijde Boodschap is dus dat de langverwachte Messias is gekomen om het leven zoals God het wil voor te leven: één en al liefdadigheid (wars van egoïsme en materialisme), één en al nederigheid (wars van alle showvertoon) en één en al dienstbaarheid (wars van alle machtsmisbruik). Kortom: “op aarde zoals in de hemel”.

(B.N.)