De parelvissers

De parelvissers

Zowat iedereen is op zoek naar dat ene, enige hebbeding (denk aan het succes van de Kringwinkel) of op z’n minst de droom ervan: de grootste, gaafste diamant, de mooiste uitvoering van het mooiste stuk muziek, de beste vrouw (zie Spr 31, 10), de ware Jacob, de beste auto,… Vroeger, in het platen- en CD-tijdperk, sprak men van “The Best of”, nu spreekt men van een “playlist”.

De evangelielezing spreekt van een “uitzonderlijk waardevolle parel”. Volgens de heilige Albertus de Grote (13de eeuw) is de koopman van vers 45 Jezus Zelf. De meeste exegeten zeggen inderdaad dat de koopman Jezus is die zondaars komt vrijkopen. De parel zou dan de Kerk zijn. Naar mijn gevoel is de parel het evangelie, de Blijde Boodschap (de eerste kerk – een huiskerk dan nog – dateert pas van ongeveer 250 n. Chr.). Deze parabels bewijzen dat iedereen ze individueel mag invullen. Persoonlijk beleef ik deze parabel als volgt: er zijn duizenden levensbeschouwingen en christelijke denominaties, maar de Kerk die Jezus heeft gebouwd op de rots van het apostolische geloof, als het ware op de beenderen van Petrus, is voor mij de mooiste.

Priester Manu Verhulst (2018) ziet nog iets anders in de parabel. “Christenen en de kleine christengemeenschappen die zij vormen, zijn een schat, verborgen in de akker.” Net zoals Salomo in de eerste lezing, vragen deze christenen wijsheid en moreel inzicht aan God.

Een woordje over de titel van dit artikel: “De parelvissers” is een opera (Bizet, 1863) die zich afspeelt in het exotische Ceylon (nu Sri Lanka). Het is een verhaal van liefde van 2 mannen voor één en dezelfde vrouw en vooral van eeuwige vriendschap. De link met de evangelielezing is evident… In het wereldberoemde duet “Au fond du temple saint” bezingen 2 mannen hun liefde voor “la déesse”, de ultieme vrouw.

De conclusie is even evident: het koninkrijk van God is het meest kostbare bezit (of op z’n minst streefdoel) op aarde:  “Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden” (Mt 6, 33). We moeten dit koninkrijk uiteraard ook verkondigen aan onze medemensen. Het is zoals wanneer wij een mooie film hebben gezien: dan vertellen wij daar toch ook over aan onze vrienden?

(B.N.)