Verbod van genot?

Verbod van genot?

Wat kunnen we leren van 2 overbekende Bijbelverhalen (de zondeval en de beproevingen van Jezus in de woestijn)? Telkens gaat het over bekoring, verzoeking, beproeving, verleiding (zelfs de vertaling is blijkbaar moeilijk). Begin 3de eeuw had Origenes het woord “genot” gebruikt: “Als wij daarentegen meer vrienden zijn van het genot dan vrienden van God, dan hebben we als koning de zonde”. In onze kapitalistische, hedonistische consumptiemaatschappij weerklinkt de zin van Origenes als het begin van de 5de Symfonie van Beethoven, zeker bij het begin van de Vastentijd of 40-dagen tijd. Als we de 3 beproevingen van Jezus symbolisch begrijpen, zien we dat de duivel nog steeds dezelfde listen gebruikt: materialistische hebzucht, nutteloos showvertoon en machtsmisbruik. Anno 2023 zijn deze 3 verleidingen meer dan ooit trendy:  de nieuwste GSM en/of elektrische auto als statussymbool, de onvoorstelbare knappe filters op TikTok (waardoor ieder meisje Miss World wordt – “een lust voor het oog” volgens Gn 3, 6) en corruptie alom (de mammon als afgod).

Het is belangrijk te begrijpen dat de verleidingen van de duivel altijd een goede zaak lijken te zijn: onze ogen gaan open, we hebben kennis van goed en kwaad, we worden autonoom, ja zelfs onafhankelijk van God. Wordt onze seculiere maatschappij niet gekenmerkt door een totale onafhankelijkheid van God? Is ons Westers maatschappijmodel, de zogenaamde welvaartstaat, niet heel verlokkelijk? Meer dan ooit meer dan stof genoeg om over na te denken en om voor te bidden in de 40-dagentijd…

Bernard