Aanvaarden wij Hem?

Voor alle Theofielen

Doxa

Sicut columba