Pasen of Pinksteren?

Pasen of Pinksteren?

Volgens de evangelielezing ontvingen de leerlingen “de heilige Geest” op Paasavond; volgens de eerste lezing gebeurde dit op Pinksterdag. Christenen vieren de nederdaling van de Geest op Pinksterdag, 50 dagen na Pasen en 10 dagen na Hemelvaart. Zo beleven we in 10 dagen een mooie tegenovergestelde beweging: met Hemelvaart stijgen we met Jezus op ten hemel en met Pinksteren “wordt de aarde een hemel” (Theoleptus van Filadelfia, 1250-1322).

Het gebeuren zelf gaat ons verstand te boven; vooral in de eerste lezing gaat het er hevig aan toe. De angst verdwijnt en weldra zien we een ‘nieuwe Petrus’ in actie: hij die Jezus verloochend had, maar  als het ware in ere hersteld werd door de Heer Zelf en na de nederdaling van de heilige Geest treedt hij onversaagd naar voren als leider van de apostelen. De omstaanders zijn echter stomverbaasd door de plotselinge taalvaardigheid van de leerlingen en dit in alle talen. Ook dat fenomeen gaat ons verstand te boven, maar het zou mooi zijn, indien wij in staat zouden zijn om de taal van de mensen te spreken, wanneer we mensen tot bij de Heer proberen te brengen… Wanneer missionarissen naar Afrika gaan om de Blijde Boodschap te verkondigen, is het vanzelfsprekend dat ze zich moeten integreren in een andere cultuur (inculturatie). Bovendien wordt de Bijbel steeds opnieuw vertaald: de Bijbel in Gewone Taal (BGT – 2014) wil begrijpelijk zijn voor iedereen, jong en oud, en de BasisBijbel (BB – 2013) wil eveneens toegankelijk zijn voor iedereen door eenvoudig Nederlands te gebruiken. In 2011 verscheen zelfs een catechismus voor jongeren (Youcat), met een voorwoord van toenmalige, wijlen Paus Benedictus XVI. Ondanks al deze inspanningen zien we toch – met lede ogen – dat de Bijbel en de Kerk de jeugd niet meer zoveel aanspreken. De Zaligsprekingen zijn een klassiek voorbeeld van sublieme verzen die bij veel jongeren niet meer ‘binnenkomen’: die armen van geest, die nederigen zijn dat geen “losers”?

Meer dan ooit moeten wij bidden dat de heilige Geest ons helpt om de Blijde Boodschap goed en verstaanbaar over te brengen…

(B.N.)