Het mooiste cadeau van deze tijd

Het mooiste cadeau van deze tijd

“Het geloof is een gave, een genade”, zegt het Missaal. Dat geldt zeker voor onze tijd: ruim 16%, ruim 1 miljard mensen, noemt zich niet meer religieus, met allerlei nuances, van agnost (iemand die niet zeker weet) tot atheïst (iemand die ontkent dat er een god is). Het is onmogelijk om te zeggen wie wel of niet religieus is en wat dat inhoudt (hoeveel keer per maand of per jaar moet je naar de Kerk gaan?). Een gevoel van onbehagen ten opzichte van God is van alle tijden: zie bijvoorbeeld de eerste lezing uit het Boek Habakuk van de gelijknamige “kleine” profeet (7de eeuw v. Chr.?). Waarom luistert God niet (naar Hab 1, 2)? Waarom brengt God “geen uitkomst” (ibid.)? Waarom al dat “onrecht”, al die “ellende”, al dat “geweld”, al die “verdrukking”, al die “twist” en “tweedracht” (Hab 1, 3)? Niemand kan deze vragen beantwoorden… “Niemand heeft ooit God gezien”, zegt Johannes in zijn proloog (Joh 1, 18).
Ondanks alles is er meestal een vleugje optimisme te bespeuren in de Bijbel. Zo ook in de eerste lezing: “geef het wachten niet op”. “Geloof, hoop en liefde”, zal Paulus zeven eeuwen later zeggen (1 Kor 13, 13).
In de tijd van Jezus was er inderdaad nog niets veranderd: “Geef ons meer geloof”, dat is wat de apostelen aan Jezus vragen. Alsof geloof iets materieel was dat men kan geven… Door middel van Zijn bekende vergelijking met een “mosterdzaadje” wil Jezus ons duidelijk maken dat Hij ons niet meer geloof kan geven; Hij wijst ons “op de kracht van het geloof” dat wij al hebben. Een beetje geloof of liefde doet al wonderen! “Geloof en liefde horen bij elkaar”, zegt Dr. Piet Penning de Vries SJ, 1995, heel terecht. Geloven dat God liefde is en dat geloof niet verliezen, want dat is het grote gevaar in tijden van crisis. Zo zijn we terug bij het begin: geloof is een genade van Godswege. We mogen er dus niet prat op gaan: we zijn slechts “gewone knechten” die hun “plicht” doen (naar Lc 17, 10). In de grondtekst staat er zelfs “slaven”, maar dat woordgebruik hoort al helemaal niet meer bij onze tijdsgeest…

Bernard