Fatale verbrokkeling

Fatale verbrokkeling

Jezus bad dat alle christenen één zouden zijn. Die eenheid is zelfs een voorwaarde opdat de niet-christenen zouden zien dat Jezus de Enige Redder is die alle mensen verbindt. Ook Paulus, die vaak de echte stichter van het christendom wordt genoemd, benadrukt dat christenen “één enkel lichaam” vormen (1 Kor 12, 13). Helaas heeft die eenheid nooit bestaan, tenzij misschien helemaal in het begin: “Allen die het geloof hadden aangenomen, waren eensgezind en bezaten alles gemeenschappelijk; ze waren gewoon hun bezittingen en goederen te verkopen en die onder allen te verdelen naar ieders behoefte. Dagelijks bezochten ze trouw en eensgezind de tempel, braken het brood in een of ander huis, genoten samen hun voedsel in blijdschap en eenvoud van het hart, loofden God en stonden bij het hele volk in de gunst” (Hnd 2, 44-47a). Sommige exegeten betwijfelen zelfs of deze idyllische eenheid ooit echt heeft bestaan in de praktijk… Het woord “eensgezind” komt tweemaal voor in dit korte stukje. De eerste christenen leefden in een hechte gemeenschap, één en al solidariteit, één en al geïnspireerd door de Geest. We gaan hier niet de hele kerkgeschiedenis overlopen, maar het is duidelijk dat de “uitingen van zelfzucht” (Gal 5, 19) al heel gauw de bovenhand kregen. Er zouden momenteel zo’n 45.000 christelijke denominaties zijn. Slechts één voorbeeld uit de brandende actualiteit: in Oekraïne zijn er minstens 7 christelijke denominaties, namelijk de Orthodoxe Kerk van Oekraïne, de Oekraïense Orthodoxe Kerk van het patriarchaat Moskou, de Oekraïense Grieks-Katholieke Kerk, de Katholieke Kerk,… Deze verschillen in christelijk geloof spelen ongetwijfeld mee in dit afschuwelijke conflict. “Waar er twee of drie verenigd zijn in Jezus’ Naam, daar is Hij in hun midden” (naar Mt 20, 18).

Ik ga geen namen noemen, maar politieke en religieuze leiders die beweren christenen te zijn zouden moeten kunnen samen zitten in de naam van Jezus om onmiddellijk tot vrede te komen en om te leven als broeders en zusters naast elkaar.

De schrijver van de Eerste Brief van Petrus windt er geen doekjes om: “Weest nuchter, wordt wakker! Uw vijand de duivel zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi om te verslinden” (1 Pe 5, 8).

De evangelielezing van vandaag is verschrikkelijk confronterend, in 2022, meer dan ooit. De verbrokkeling van het christendom brengt zware schade toe aan ons zo mooie geloof. We kunnen alleen maar bidden dat de wereldleiders, vooral zij die zich christenen noemen, meer geleid worden door de Geest van Pinksteren (Pinksteren dat nu heel dichtbij komt).

Bernard