Vijf vóór twaalf

Vijf vóór twaalf

“Maar het is tijd, de hoogste tijd!” (Missaal pag. 206). Het lijkt wel een heel eigentijdse oproep om dringend iets te doen aan de klimaatopwarming, maar Jezus roept op om dringend tot inkeer te komen, om ons leven te veranderen. Jezus haalt twee ‘faits divers’ aan (Pilatus’ moord op een groep “Galileeërs” en de instorting van “de toren bij de Siloam”) en Hij waarschuwt dat groot onheil wel eens heel de natie te beurt zou kunnen vallen. Dat onheil zou over Jeruzalem komen in 70 n. Chr. (verwoesting van de Tempel) en in 135 n. Chr. (Juda wordt Syrië-Palestina).

De vijgenboom staat symbool voor Israël. De eigenaar van de wijngaard is God de Vader die al drie jaar lang kansen geeft aan de vijgenboom om vruchten af te werpen. Waarschijnlijk bedoelt de evangelist Lucas met deze gelijkenis dat God de Vader drie jaar de kans had gegeven aan het Joodse volk om zich te bekeren tot de Zoon, om in te zien dat de Messias/Redder gekomen was. De wijngaardenier vraagt nog enkele maanden respijt, een soort uitstel van executie. Het mocht niet baten: de Joodse leiders zouden de Messias spoedig laten elimineren. Er zouden nog een paar tientallen Messias-figuren opstaan, te beginnen met Simon bar Kokhba, die de allerlaatste Joodse opstand leidde en verloor in 135 n. Chr.

De laatste Messias-figuur stierf in 1994. Een groot probleem voor de Joodse gelovigen is dat de Messias op een ezel Jeruzalem moet binnenrijden, volgens de oude voorspelling van Zacharias (Zach 9, 9). Bovendien is Bethlehem – waar de Messias moet geboren worden volgens Micha 5, 1 – momenteel een Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever, een lokaliteit van de Palestijnse Autoriteit.

In de eerste lezing had God Mozes naar Egypte gestuurd om “de Israëlieten” te bevrijden. God had Zich kenbaar gemaakt onder de naam “Jahwe, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob”. Voor christenen is God eerst en vooral de Vader van Jezus. Voor christenen is Jezus “de weg, de waarheid en het leven”: niemand komt tot God de Vader tenzij door Jezus (zie Joh 14, 6).

Bernard