Prachtige profetie

Prachtige profetie

Achaz, de koning van Juda, stelt zijn laatste hoop op een militaire alliantie om Juda te redden van de ondergang. De koning en zijn volk beven van angst. Bij monde van Jesaja wil God (Jahwe) de koning geruststellen en Hij stelt zelfs voor om een teken te vragen, maar Achaz durft niet. Uiteindelijk geeft God Zelf een teken: de geboorte van een zoon, Immanuël genaamd, uit een jonge vrouw en een Messiaanse tijd “zoals er nooit een geweest is” (Js 7, 17). Achaz zal meer dan waarschijnlijk geen boodschap hebben gehad aan deze toekomstvoorspelling, maar voor christenen is het één van de mooiste voorspellingen ooit. De evangelist Matteüs herneemt de profetie van Jesaja, hij maakt van de “jonge vrouw” een maagd en hij legt de naam Immanuël uit: “God met ons”. Door de geboorte van Jezus komt God onder ons wonen: “Het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond”, zal de evangelist Johannes zeggen (Joh 1, 14). Incarnatie, God werd mens in Jezus Christus. De oude profetie van Jesaja overtrof alle verwachtingen…

Jozef “deed afstand van de Wet [van Mozes]” om de geboorte van de “Wetgever” Zelf mogelijk te maken (een overpeinzing van Theodotus van Ankyra uit de 5de eeuw). Een vrouw die ontmaagd werd vóór de huwelijksnacht moest inderdaad doodgestenigd worden volgens het Oude Testament (Dt 22, 14.21). In een visioen ontdekt Jozef dat zijn toekomstige echtgenote maagd is gebleven, omdat het kind “van de heilige Geest is”: “Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden” (Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel).

Het visioen gaat nog verder dan de maagdelijke geboorte, want de beloofde Immanuël zal Jezus mogen, zelfs moeten,  worden genoemd, “want Hij zal zijn volk redden uit hun zonden”. Later zal blijken dat Jezus niet uitsluitend voor de Joden (“zijn volk”) was gekomen, maar voor de hele mensheid. In de stamboom van Jezus zaten al 4 niet-Israëlitische vrouwen. Bij monde van een vreemde vrouw, een Kanaanese, zal God de Vader aan Zijn Zoon duidelijk maken dat Hij gezonden is om de hele mensheid te redden (Mt 15, 21-28).

Bernard