Maak uw keuze!

Maak uw keuze!

Vandaag lezen we wat het Missaal het “Evangelie van het zwaard” noemt. Klinkt de Blijde Boodschap dan niet altijd vrolijk? In een paar verzen maakt Jezus ons duidelijk dat  Hij verdeeldheid komt brengen en geen vrede. In de eerste lezing horen we dat de profeet Jeremia ook voor tweedracht zorgde: hij wou dat Juda zich overgaf aan de Babyloniërs en werd door vele tijdgenoten gezien als een deserteur, een collaborateur, een landverrader.  In 587 v. Chr. zou het voor de Joden inderdaad deportatie, ballingschap worden: het begin van de diaspora…

Jezus wou geen gewapende opstand beginnen tegen de Romeinen, in tegenstelling tot de Zeloten die effectief de Joodse Opstand zouden leiden van 66 tot 70 n. Chr., wat leidde tot de door Jezus voorspelde vernietiging van de Tempel.

Nochtans horen wij het woord “vrede” iedere zondag. Het kan al beginnen met de verwelkoming: “Genade en vrede voor u

vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!” (Rom 1, 7). Dan natuurlijk in het Gloria in Excelsis Deo: “en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft” (Lc 2, 14). In het Grieks staat er in dit vers geen enkel werkwoord, wat de vertaling lastig maakt. De meeste vertalingen gaan in de richting van een vrede voor de mensen die God uitkiest; de bekende Latijnse vertaling gaat in de richting van een vrede voor de mensen van goede wil. Is het dus een kwestie van predestinatie (God bepaalt wie in vrede leeft en wie niet) of een kwestie van vrije wil (mensen beslissen zelf of ze in vrede willen leven)? Paulus bewandelt een tussenweg: “Gerechtvaardigd door het geloof, leven wij in vrede met God door Jezus Christus onze Heer” (Rom 5, 1). De schrijver van de Brief aan de Efesiërs houdt het zeer eenvoudig: “Hij [Jezus] is onze vrede” (Ef 2, 14). Jezus is op aarde gekomen, dus er heerst vrede.

Maar over welke soort vrede gaat het? Iedere zondag horen we inderdaad: “Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u” (Joh 14, 27). We horen zelden het vervolg van dit prachtige vers: “Niet zoals de wereld die geeft”. Het gaat dus niet over vrede als tegenovergestelde van oorlog, maar over een soort innerlijke vrede, een soort gemoedsrust, want de wereld zal ons haten (zie Joh 15, 18). Er is een mooie, alternatieve Engelse vertaling (New Living Translation): “I am leaving you with a gift—peace of mind and heart”. Heel vrij vertaald: Ik laat jullie een cadeau achter, namelijk gemoedsrust in hart en ziel.

De verzen die we vandaag lezen zijn trouwens niet nieuw, Simeon had ook al een voorspelling in die richting gemaakt: “Zie, dit kind is bestemd tot val of opstanding van velen in Israël, tot een teken dat weersproken wordt” (Lc 2, 34).

De voorspelling is nog steeds actueel: enerzijds zijn er al wel bijna 2,4 miljard christenen wereldwijd; anderzijds zijn er naar schatting amper 350.000 op zo’n 15 miljoen Joden die in Jezus geloven. Dat is ongeveer 2,3 %.

Bernard