Parochieraad

Het Parochieteam nodigt iedereen met een hart voor Sint-Joris uit , op een open parochieraad.

Dit gespreksmoment wordt gehouden op zondag 2 oktober, na de viering van 11.15u in het Schermershuis.

De leden van het Parochieteam verwachten suggesties die kunnen bijdragen tot de groei van onze gelovige gemeenschap.

Ook naar opbouwende kritiek zal met aandacht geluisterd worden.